CENNIK DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna składa z wywiadu psychologicznego oraz badania metodami diagnostycznymi.

Koszt  diagnozy ustalany jest podczas pierwszego spotkania.