CENNIK PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Czas trwania psychoterapii ustalany jest indywidualnie podczas wstępnych konsultacji. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu.

Koszt sesji psychoterapii indywidualnej to 100 zł 50min