DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna obejmuje wywiad psychologiczny oraz badanie narzędziami diagnostycznymi stosowanymi w ramach kilku spotkań indywidualnych w zależności od potrzeb.
Spotkanie to służy określeniu charakteru i nasileniu zaburzeń pacjenta oraz sposobów pracy nad nimi. Może dotyczyć diagnozy osobowości, intelektu, funkcji poznawczych bądź predyspozycji zawodowych.