KONSULTACJA

Konsultacja jest to spotkanie mające za zadanie wzajemne poznanie, omówienie zgłaszanych problemów oraz wspólne sformułowanie ewentualnych celów dalszej współpracy.
Konsultacja rozpoczynająca psychoterapię pozwala rozpoznać charakter trudności, z jakimi zmaga się pacjent, a także przyjrzeć się jego oczekiwaniom i potrzebom.