KRÓTKOTERMINOWA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Krótkoterminowa Pomoc Psychologiczna proponowana jest osobom będącym w kryzysie, zgłaszającym konkretną trudność, ograniczającą się do wybranego obszaru życia.
Główny nacisk kładziony jest na wzmacnianie zasobów pacjenta, na jego mocnych stronach, które będą pomocne w odzyskaniu równowagi psychicznej, rozwiązaniu konkretnego problemu czy osiągnięciu wyznaczonego celu.