WARSZTATY I TRENINGI INTERPERSONALNE

Warsztaty i treningi interpersonalne to intensywna forma pracy grupowej przeznaczona dla osób zainteresowanych swoim rozwojem osobistym i zawodowym poprzez doświadczenie bycia z innymi ludźmi.
Praca w grupie pozwala na rozwinięcie wielu umiejętności społecznych, potrzebnych w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, umożliwiających lepszą komunikację oraz efektywniejszą pracę w zespole.